Uwaga

DRAMS APART nakłania do odpowiedzialnego korzystania z alkoholu i kieruje swoją ofertę napojów alkoholowych jedynie do osób pełnoletnich. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wieku.

Nieodpowiedzialne spożywanie alkoholu jest niebezpieczne dla zdrowia i nie przyczynia się do społecznej akceptacji - radzimy więc korzystać z niego z umiarem.

Prosimy o potwierdzenie pełnoletności:

Nie, nie jestem pełnoletni

Tak, jestem pełnoletni

Zapisz się do newslettera

Ochrona danych

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej:

UWAGA: Sprzedaż wyłącznie osobom, które ukończyły 18 rok życia!!!

Pragniemy chronić dzieci i młodzież przed skutkami zbyt wczesnego i nieodpowiedniego spożywania napojów alkoholowych. Jest to naszym moralnym i społecznym obowiązkiem.

Składając zamówienie potwierdzacie Państwo swoją pełnoletniość (ukończenie 18 roku życia)!

Wielki ukłon w stronę konsumentów, którzy spożywają napoje alkoholowe w sposób odpowiedzialny i w umiarkowanych ilościach!

Link do: www.massvoll-geniessen.de

 

Odpowiedzialność za treści

Treści publikowane na naszych stronach opracowywane są w sposób wysoce staranny. Jednakże nie bierzemy odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność tych treści. Jako dostawca usług bierzemy odpowiedzialność, według ogólnych praw, zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych („TMG”, obowiązującej w Niemczech – przyp. tłum.), za własne treści. Według §§ 8 do 10 TMG nie obowiązuje nas, jako dostawcy usług, konieczność kontrolowania przekazywanych lub zapisanych informacji lub poszukiwania okoliczności wskazujących na czynności sprzeczne z prawem. Nie powoduje to uszczerbku dla obowiązku usuwania lub blokowania dostępu do informacji w ramach ogólnego prawa. Związana z tym odpowiedzialność obowiązuje jednak dopiero od momentu rozpoznania konkretnego naruszenia prawa. Treści będziemy usuwać niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w cenach.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich („strony powiązane”), na których treści nie mamy wpływu. Z tego powodu nie możemy brać odpowiedzialności za te obce treści. Odpowiedzialność za treści stron powiązanych ponosi oferent lub administrator danej strony. Strony powiązane zostały sprawdzone pod kontem naruszenia prawa w chwili wiązania. W chwili wiązania nie stwierdzono treści naruszających prawo. Bez konkretnych poszlak nie można jednak żądać permanentnej kontroli treści stron powiązanych. Linki będziemy usuwać niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia prawa.

Prawo autorskie

 Treści i dzieła opracowane przez administratorów tej strony podlegają pod niemieckie prawo autorskie. Kopiowanie, edycja, rozpowszechnianie i wszelkie sposoby wykorzystywania wykraczające poza Prawo autorskie wymagają pisemnej zgody autora bądź twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony zezwolone jest tylko na użytek prywatny, niekomercyjny. Jeżeli treści na tej stronie nie zostały opracowane przez administratora, przestrzegano praw autorskich osób trzecich. Treści osób trzecich zostaną w szczególności jako takie oznaczone. Gdyby jednak stwierdzili Państwo naruszenie prawa autorskiego, prosimy o odpowiednią informację. Treści będziemy usuwać niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia prawa.

Ochrona danych

 Korzystanie z naszej strony jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach zbierane są dane osobowe (przykładowo nazwisko, adres do korespondencji lub adresy e-mail), następuje to zawsze, o ile możliwe, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie są przekazywane, bez Państwa wyraźnej zgody, osobom trzecim.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. w ramach komunikacji poprzez pocztę elektroniczną) może wykazywać luki w systemie bezpieczeństwa. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Niniejszym nie zezwala się na wykorzystywanie danych kontaktowych, podanych w ramach obowiązku zamieszczenia impressum, przez osoby trzecie, w celu przesyłania reklam lub materiałów informacyjnych, które nie zostały przez nas wyraźnie zamówione. Administratorzy strony zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymania niepożądanej przesyłki informacji reklamowych, np. poprzez spam.

Źródło: Disclaimer von eRecht24, dem Portal zum Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert.

 

Polityka prywatności

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics używa ciasteczek -“cookies” - czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywizacji anonimizacji adresów IP na tej stronie, Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie uprzednio skrócony. Jedynie w szczególnych przypadkach pełen adres IP zostanie przekazany jednemu z serwerów spółki Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.  Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto w celu zablokowania pobierania przez Google wygenerowanych za pomocą ciasteczek danych dotyczących użytkowania strony, jak i edycji tych danych przez Google, można pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Szczegółowe informacje dotyczące warunków użytkowania i ochrony danych mogą Państwo znaleźć w Warunkach Google Analytics oraz w Przeglądzie Google Analytics. Proszę zwrócić uwagę, że na tej stronie Google Analytics zostało rozszerzone o kod "gat._anonymizeIp();" aby zapewnienić zanonimizowane pobieranie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).[1]

 

Informacje o plikach cookies

Żeby uatrakcyjnić naszą witrynę i umożliwić korzystanie z różnych funkcji, używamy na niektórych stronach tak zwane cookies („ciasteczka”). Chodzi tu o małe dane tekstowe umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z wykorzystywanych przez nas ciasteczek usuwane są po skończeniu sesji przeglądarki użytkownika, tzn. po zamknięciu przeglądarki (tzw. ciasteczka „sesyjne”). Inne ciasteczka pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub przedsiębiorstwom partnerskim rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie (ciasteczka „stałe”). Istnieje możliwość takiego ustawienia przeglądarki, które będziecie informowało Państwa o umieszczaniu ciasteczek, jak również umożliwi Państwu indywidualną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu ciasteczek w określonych przypadkach lub generalnie. Odmowa przyjęcia ciasteczek może ograniczyć funkcjonowanie naszej strony internetowej.

Profil użytkownika

Na tej domenie Dramsapart zbiera i zapisuje dane w celu optymalizacji. Wykorzystywane są przy tym obiekty localStorage w celu umożliwienia ponownego rozpoznania przeglądarki. Z pobranych danych (czas, odwiedzone strony, wielkość ekranu, język, wersja i nazwa przeglądarki) mogą zostać utworzone pseudonimizowane profile użytkowników. Dzięki tej metodzie użytkownicy domeny mogą pozostać niezidentyfikowani. Nie zachodzi łączenie z danymi osobowymi. Pobieraniu i zapisywaniu danych na tej domenie można zapobiec ze skutkiem na przyszłość.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics używa ciasteczek -“cookies” - czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywizacji anonimizacji adresów IP na tej stronie, Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie uprzednio skrócony. Jedynie w szczególnych przypadkach pełen adres IP zostanie przekazany jednemu z serwerów spółki Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.  Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto w celu zablokowania pobierania przez Google wygenerowanych za pomocą ciasteczek danych dotyczących użytkowania strony, jak i edycji tych danych przez Google, można pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout[2]

Facebook

Nasza strona internetowa wykorzystuje Social Plugins (wtyczki) serwisu społecznościowego facebook.com, zarządzanego przez  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim tle lub znak „kciuk do góry”) lub po oznakowaniu „Facebook Social Plugin”. Lista i wygląd wtyczek Facebooka dostępna jest pod linkiem: http://developers.facebook.com/plugins. Otwarcie strony należącej do naszego serwisu internetowego, zawierającej taką wtyczkę, spowoduje nawiązanie bezpośredniego połączenia Państwa przeglądarki z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki przesyłana jest z Facebooka bezpośrednio na Państwa przeglądarkę, a z niej dołączana do strony internetowej. Z tego powodu nie mamy wpływu na zakres danych, pobieranych przez Facebook za pomocą tej wtyczki i informujemy Państwa odpowiednio do naszego stanu wiedzy. Dzięki włączeniu wtyczek Facebook otrzymuje informację, że włączyli Państwo daną stronę naszego serwisu internetowego. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, wówczas dana wizyta może zostać przypisana przez Facebooka do Państwa konta na Facebooku. Jeśli korzystają Państwo z wtyczek, np. przycisku „Lubię to”, lub wysyłają komentarz, wówczas odpowiednia informacja zostanie przesłana bezpośrednio z Państwa komputera do Facebooka i tam zapisana. Jeśli nie są Państwo użytkownikami Facebooka, istnieje mimo to możliwość, iż Facebook dowie się o Państwa numerze IP i go zapisze. Informacje dotyczące celu i zakresu pobierania danych oraz dalszej ich edycji i użytkowania przez Facebooka, jak również związanych z tym Państwa praw i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności, mogą Państwo znaleźć pod następującym linkiem: http://www.facebook.com/policy.php. Jeśli są Państwo użytkownikami Facebooka i nie chcą, żeby Facebook łączył dane dotyczące Państwa wizyt w naszym serwisie z Państwa danymi członkowskimi zapisanymi na Facebooku, muszą Państwo wylogować się z Facebooka przed wizytą na naszych stronach. Możliwe jest również zablokowanie wtyczek Facebooka w Państwa wyszukiwarce za pomocą add-ons (dodatków), np. za pomocą „Facebook Blocker”.