Uwaga

DRAMS APART nakłania do odpowiedzialnego korzystania z alkoholu i kieruje swoją ofertę napojów alkoholowych jedynie do osób pełnoletnich. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wieku.

Nieodpowiedzialne spożywanie alkoholu jest niebezpieczne dla zdrowia i nie przyczynia się do społecznej akceptacji - radzimy więc korzystać z niego z umiarem.

Prosimy o potwierdzenie pełnoletności:

Nie, nie jestem pełnoletni

Tak, jestem pełnoletni

Zapisz się do newslettera

Warunki anulacji

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje następujące ustawowe prawo do odstąpienia od umowy:

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy. Macie Państwo prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni w formie pisemnej (np. listem, faksem lub e-mailem) lub – gdy towar przekazywany jest Państwu przed upływem terminu – również poprzez odesłanie towaru. Termin rozpoczyna się po otrzymaniu przez Państwa niniejszego pouczenia w formie pisemnej, jednakże nie przed otrzymaniem towaru przez  odbiorcę (w przypadku powtarzających się dostaw podobnych towarów – nie przed otrzymaniem pierwszej partii dostawy), jak również nie przed wypełnieniem przez nas obowiązku udzielenia informacji zgodnie z artykułem 246 § 2 w związku z § 1 ust. 1 i 2 ustawy wprowadzającej k.c. (niemiecki) jak również obowiązków zgodnych z § 312g ust. 1 wiersz 1 k.c. w związku z artykułem 246 § 3 ustawy wprowadzającej k.c. Do zachowania terminu prawa do odstąpienia od umowy wystarczy odesłanie we właściwym czasie odstąpienia lub towaru. Odstąpienie należy skierować do:

DRAMSAPART, Inh. Pawel Wiktor Jasnowski, Stettiner Straße 21, Haus 2, 17309 Pasewalk, Niemcy, faks: +49 397 327 45 150, e-mail: info@dramsapart.com

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, obie strony zobowiązane są do zwrócenia otrzymanych świadczeń i ewentualnie odniesionych korzyści (np. odsetki). Jeśli nie są Państwo w stanie zwrócić bądź wydać nam otrzymanych świadczeń jak i korzyści  (np. korzyści z użytkowania), lub nie mogą zwrócić ich częściowo, lub tylko w pogorszonym stanie, wówczas zobowiązani są Państwo do zapłacenia odszkodowania. Uszkodzenia towaru lub odniesione korzyści zobowiązują Państwa do zapłaty odszkodowania wówczas, gdy uszkodzenie towaru lub odniesienie korzyści wynikało z użytkowania wykraczającego poza sprawdzanie właściwości i funkcjonowania tego towaru. Pod „sprawdzaniem właściwości i funkcjonowania towaru” rozumie się przetestowanie lub wypróbowanie danego towaru, jakie jest możliwe i stosowane w sklepie. Zwykłe koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo wówczas, jeśli dostarczony towar odpowiada zamówionemu. W przeciwnym razie nie ponoszą Państwo kosztów przesyłki zwrotnej. Rzeczy nienadające się do wysyłki w paczkach zostaną od Państwa odebrane. Zwrot opłaty nastąpi w przeciągu 30 dni. Dla Państwa termin rozpoczyna się w chwili odesłania odstąpienia od umowy lub odesłania towaru, dla nas wraz z ich otrzymaniem.

Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy